Ty���njohtaja Valkama. Valokuva: Elvi Hiltunen 1985.