Klikkaa suuremmaksi kuvasta

Tuotantorakennukset. Näkymä rautatieaseman eteläiseltä parkkipaikalta. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tuotantorakennukset. Näkymä rautatieaseman eteläiseltä parkkipaikalta. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tuotantorakennukset. Edessä uunihalli, keskellä keinokuivaamo, takana konehalli. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tiilitehtaan rakennuksia kaakosta katsottuna. Vasemmalla korjaamorakennus, taustalla konehalli ja keinokuivaamo, etualalla puisia varastorakennuksia. Keskellä ruokalarakennus. Korjaamorakennuksessa sijaitsivat autotallit, verstas ja paja sekä yläkerrassa asuntoja. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.      Huoltorakennus etelästä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokala. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Varastorakennuksia. Taustalla saharakennus. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Varastorakennus. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tuotantorakennukset. Edessä konehalli, keskellä keinokuivaamo ja takana uunihalli. Konehallin seinällä oleva porras, portaan yläpäässä oleva ovi, pieni ovi ja iso halliovi eivät kuulu tehtaan toiminnan aikaisiin rakenteisiin. Savi kuljetettiin kaksiraiteista ajosiltaa pitkin seinän puolessa välissä olevan liukuoven kautta tehtaan koneiston jalostettavaksi. Ajosillan betoninen kannatinpalkki näky kuvassa. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Osa uunihallia. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tuotantorakennukset. Edessä osa uunihallia, keskellä keinokuivaamo ja takana konehalli. Avoimen oven vasemmalla puolen oleva kolmiomainen merkki näytti lastaussillan pään veturinkuljettajalle. Rautatien pistoraide kulki hallien suunnassa n. 2-2.5 m. etäisyydellä hallien seinästä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokalan pohjoispääty. Oven kautta käynti keittiöön ja tiilimestarin toimistoon. Kevyt katos ei kuulu tiilitehtaan rakennelmiin. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Korjaamorakennuksen pohjoispääty. Oikeanpuoleinen tumma ovi verstaan, vasemmanpuoleinen pajan ovi. Vaalean oven kautta pääsi portaita pitkin yläkerran asuntoihin. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokala ja konehalli. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uunihallin itäsivu. Uunihallin ja kuvan keskellä olevien puiden välisestä aukosta johti rautatien pistoraide rautatieasemalle. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Konehalli etelästä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Korjaamorakennus lännestä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Konehalli ja keinokuivaamo lounaasta. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Konehallin länsipääty. Oikeanpuoleisesta ovesta johti yksi sähkövaunuraiteista konehalliin. Vasemmanpuoleinen ovi ei ole alkuperäinen. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tuotantorakennukset. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Osa uunihallia ja savupiippu. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tuotantorakennukset. Konehalli, keinokuivaamo ja uunihallin eteläpääty. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokala ja korjaamorakennukset. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Autojen lastausmonttu. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uunihallin pohjoispääty. Seinän yläosassa keskellä liukuovi, jonka kautta nostettiin nostureilla kivihiilellä tai puulla täytetyt kuljetusvaunut uunin päälle. Ennen nosturikäyttöä vedettiin vaunut ajosiltaa pitkin uunin päälle. Uunin päällä oli kiskot, joita pitkin polttajat voivat siirtää vaunut polttoalueen lähelle. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Savupiipun alapää. Piipun ympäri olevilla teräsvanteilla lujitettiin piippua ja estettiin siten piipun mahdollinen halkeaminen. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Savupiipun alapää ja osa uunihallia. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Savupiipun alapää ja osa uunihallia. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokalan ikkuna. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokala sisältä. Taustalla ovi keittiöön ja osa tarjoiluluukusta(=elämän luukusta). Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokala sisältä. Ovi keittiöön, elämän luukku ja lämmityslaitteena toiminut pystyuuni. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Ruokalan keittiö. Ovi ruokalan puolelle ja elämän luukku keittiön puolelta. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Välinevarastoa sisältä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Välinevarastoa sisältä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Kuorma-autojen lastausmonttu. Autot peruutettiin lastausmontun takaseinää vasten, jotta tiilipaketit voitiin työntää käsikärryillä auton lavalle. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uunin oviaukko. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uunin oviaukko. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uuni sisältä. Kuvassa uunin eteläpääty. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uuni sisältä. Läntinen polttokanava kuvattuna etelästä pohjoiseen. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Polttoaukon alapää. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Tiilipuristimen puinen suukappale. Suukappaleesta on poistettu metalliset vesiletkun liitoskappaleet. Suukappaleen vesitysreiät näkyvät kuvassa. Suukappaleen läpi tuleva märkä savi muotoutui suukappaleessa poikkileikkaukseltaan tiilen muotoiseksi savitangoksi. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Kuva uunin päältä. Kuvassa näkyvät polttoreikien yläpäät, joista poistettu reikien valukehykset ja polttoaukkojen hatut. Osa rakenteista on uunihallirakenteiden korjauksen aikaisia tukirakenteita. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Polttoaukon yläpää. Yläpäästä poistettu polttoaukon valurautainen metallikehys ja polttoaukon kansi (hattu). Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Polttoaukon kehys ja kansi. Kansikehys tuki polttoaukon keraamista yläpäätä. Kannen yläpuoli muodostui kourusta, joka täytettiin hiekalla. Näin muodostuneeseen hiekkalukkoon laskettiin polttoaukon kansi samalla kantta hiekkalukossa pyöräyttäen. Hiekkalukko muodosti kipinävarman esteen polttoaukosta mahdollisesti karkaamaan pyrkiville kipinöille. Samalla hiekkalukko esti kaasuvuodot uunista ulkoilmaan. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Näkymä uunin päältä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Näkymä uunin päältä. Kuvan vasemmassa laidassa on keinokuivaamoon lisälämpöä kehittäneistä pesästä toinen. Kuvan keskellä on uunin päällä oleva raide, jota myöten polttoainevaunuja siirreltiin. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Näkymä keinokuvaamon päältä. Täällä säilytettiin pääasiassa uunin huoltoon tarvittavia laitteita, kuten polttoreikien valuosia ja uunin holvin ja ovien kaarimalleja yms. Katon tukirakenteissa olevien vaijeripyörien avulla avattiin ja suljettiin keinokuivaamon käytävältä kuivaamokamarien väliset ja toisaalta uunilta johdetun lämpökanavan luukkuja. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Keinokuivaamon kattorakenne. Kuvassa kattorakennetta ennen. 2002 tehtyä katon uusimista. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Keinokuivaamon kuivauskamari. Kuvassa näkyy, miten tiilet olivat kuivumassa tiililaudoilla. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Kuivauskamari. Kuva esittää tiilestä muuratut hyllyt, joiden päällä täydet tiililaudat lepäsivät kuivauksen ajan. Hyllypareja oli kuivaamokamarissa 10 kpl. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Sähkövaunuraiteiden vaihde. Kuvassa näkyvästä vaihteensiirtomekanismista johti vaakasuora tanko vaihdevipuun, jota kääntämällä vaihde kääntyi haluttuun asentoon. Vaihdevipu oli niin etäällä vaihteensiirtomekanismista, ettei sähkövaunun kuljettajan vaihdetta kääntäessään tarvinnut nousta pois sähkövaunusta. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uunihallin läntinen käytävä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Konehalli sisältä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Konehalli sisältä. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.   Uunihallin ovi. Pääsy kielletty. Valokuva: Reine Lukinmaa 2002.